Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Publications
Home >> Research >> Outputs >> Publications
Nuclear-cytoplasmic shuttling of class IIa histone deacetylases regulates somatic cell reprogramming

Article

Nuclear-cytoplasmic shuttling of class IIa histone deacetylases regulates somatic cell reprogramming

Journal

Cell regeneration

First Author

luo zhiwei

Corresponding Author

Qiang Zhuang;li wenjuan

IF

/

GDL Member

luo zhiwei;li wenjuan;huang yinghua;zhang hui;CARL WARD;Giacomo Volpe;zhong xiaofen;qin baoming

Released Time

2019, 2