Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Contact us
Home >> About Us >> Contact us
Contact us

Address(Guangzhou Science City): Building 3, KaiYuan Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China

Tel: 020-62726115

Postcode: 510700

 

Address (Guangzhou International Bio island) : Building B2, 96 Xingdao South Road, Guangzhou International Bio Island , Haizhu District, Guangzhou, Guangdong, China

Tel: 020-31959174

Postcode: 510320Latest News